Maxaad ADIGU akhrineysaa?

Ku dhaji sawirka qof wax akhrinaya wixii uu doono Maalgelinta Dhalinyarada Faribault ee bogga Facebook! Ka dib sawir ka qaar magaalada xilliga kuleylaha ee Faribaulot Reads!

Cunug kasta wuxuu jecelyahay akhris!

Sidee ayaan ilmaheyga uga dhigi karaa kuwo jecel akhriska?  

 • Wada akhriya maalin kasta
  1. La hadal/u hees ilmahaaga – ilmaha yaryar iyo kuwa dharabta ku jira waxa ay doonayaan in ay maqlaan erayada maalin kasta si aad ugu diyaariso akhriska
  2. Isticmaal sawirada buugta si aad u diyaariso sheeko aad u sameyso ilmaha
  3. Akhriska ha noqdo qeyb ka mid ah hawl maalmeedka qoyska (xilliga jiifka ka hor, marka aad gaariga wada saaran tihiin, dukaanka, iwm
  4. Ku akhri afka looga hadlo guriga – waxaa jira buugaag ku qoran afaf kala duwan
  5. Ilmahaaga kala hadal waxa aad akhrineyso – su’aalo weydii

Waa maxay SABABTA akhrisku muhim u yahay?

 • Ku guuleysashada nolosha ka baxsan dugsiga: Akhriska waxaa loo adeegsadaa shaqada, guriga iyo bulshada qeybo ka mid ah nolol maalmeedkeena.  Waxbarashadu waxa ay horumarisaa/kordhisaa…
  1. Xusuusta – xusuusashada macluumaadka
  2. Xooggta saarto – in aad xoogga saarto waxa aad qabaneyso
  3. Erayada cusub – erayada iyo micnahooda
  4. Fikirka Maskaxda – ka shaqeysiinta maskaxda iyo xalinta dhibaatooyinka
  5. Dareenka – Fahamka dareenka dadka kale iyo sida ay dareemayaan

Xagee ayaan ka heli karaa adeegyo kale ama waxyaabo la xiriira qoraalka?

 • Faribault waxa ay taageerayaan qoyskaaga: waxaa jira fursado badan oo degaanka ah oo kaa caawin kara in aad kordhiso akhriska! 

Goobaha aad ka heli akhris dheeraad ah

Waa maxay sababta Faribault Reads ay muhim u tahay?

 • Xog dheeraad ah kala soco halkan