Websaydhka hawl ayaa ku socda, Macluumaad dheeri ah ayaa soo socda